Psihodijagnostika

Psihodijagnostika sadrži psihologijsko / dijagnostički intervju i niz psihologijskih instrumenata kojima se postiže cjelovita slika pojedinca. Utvrđuje se: 

  • postojanje psihičkih tegoba, 
  • verbalni i neverbalni IQ, 
  • jake i slabe strane u svrhu efikasnijeg izlaženja iz konfliktnih situacija.
  • Procjenjuje se trenutno psihičko funkcioniranje osobe.
 

Psihodijagnostika se može provoditi na inicijativu klijenta, njegovog psihoterapeuta, doktora opće medicine ili psihijatra (zbog diferencijalne dijagnostike, indikacije za medikamentoznu terapiju ili dr.). Klijenti vrlo često žele saznati svoj IQ ili spoznajno otkriti nešto više o sebi kako bi mogli dobivene informacije upotrijebiti za daljnji osobni razvoj i razvitak.