psihološko savjetovanje

Psihološko savjetovanje je proces i oblik pružanja podrške pri konfrontiranju s teškoćama koje vodi stručna osoba. Psihološkim savjetovanjem se postiže:

  • promjena ponašanja koja smetaju pojedincu i ometaju zdravo funkcioniranje, 
  • efikasniji psihički i fizički život, 
  • bolje razumijevanje emocionalnih stanja i vlastite situacije,
  • prepoznavanje i mijenjanje destruktivnog ponašanja koje smanjuje konflikte u osobi i izvan nje, 
  • povećavanje sigurnosti, samopoštovanja i samopouzdanja,
  • pomoć u postavljanju ciljeva i vraćanju kontrole nad samim sobom.

Psihološko savjetovanje je usmjereno na rješavanje osobnih problema i bitno je naglasiti kako ovaj oblik rada ne nudi izlaze iz problema već pruža podršku kako bi osoba pronašla sama rješenje za sebe. Potiče preuzimanje osobne odgovornosti za život. Savjetovanje može biti usmjereno na djecu, adolescente i odrasle osobe. Provodi se individualno ili grupno tako da grupni rad obuhvaća rad s parovima, obiteljsko savjetovanje ili rad u grupama.

Svako savjetovanje je jedinstveno, jer svaki klijent je posebna, unikatna i drugačija priča s osobnim individualnim pristupom na nastali problem.