individualno psihološko savjetovanje

250 kn

  • U trajanju od 60 minuta

partnersko / bračno savjetovanje

350 kn

  • U trajanju od 90 minuta

psihološka procjena / psihodijagnostika

700 kn

  • U trajanju od 3 do 5 sati